Buurtbinding van ondernemers: over lokale betrokkenheid en inzet voor leefbaarheid

Abstract

We proberen te achterhalen in hoeverre ondernemers en ondernemingen daadwer- kelijk een binding hebben met de buurt. Wat doen ze voor de buurt? In hoeverre zijn lokale ondernemers en ondernemingen betrokken bij hun buurt, en zetten ze zich daarvoor in? Niet zozeer de bedrijvendynamiek staat centraal, maar het type bedrijf en het type ondernemer, als ‘actieve actoren’ die (lokale) werkgelegenheid en voorzieningen bieden of ingrijpen in de lokale leefomgeving. Daarnaast wordt zo veel mogelijk het laagste ruimtelijk schaalniveau uitgediept – dat van de buurt: de dagelijkse leefomgeving van bewoners, bedrijven en ondernemers.

Publication
Bedrijvigheid en leefbaarheid in stedelijke woonwijken

Related