Sociaal kapitaal van de buurt: verschillen in perceptie door jongeren en volwassenen?

Publication
Over gaten, bruggen en witte paters – sociaal kapitaal in sociologisch onderzoek. Liber amicorum voor Henk Flap

Related